HOLISTYCZNY LEKARZ, HOLISTYCZNIE, HOLIZM, HOLISTYCZNY KONGRES

NAPISALI O NAS

PRAWIE 550 PUBLIKACJI O GREEN WORLD FESTIVAL W MEDIACH!

G R E E N  W O R L D  F E S T I V A L 
MIĘDZYNARODOWY 
KONGRES I FESTIWAL MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ

O FESTIWALU

MIĘDZYNARODOWY KONGRES I  FESTIWAL MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ 
oraz
PIERWSZA NA ŚWIECIE MOBILNA HOLISTYCZNA PORADNIA ZDROWIA!
M  I  Ę  D  Z  Y  N  A  R  O  D  O  W  Y  
K  O  N  G  R  E  S    H  O  L  I  S  T  Y  C  Z  N  Y


-  23 PRELEGENTÓW Z KILKU KRAJÓW 

- DWA DNI SPOTKAŃ ZE SŁAWAMI W SWOICH DZIEDZINACH!

- OGROMNA DAWKA WIEDZY, DZIĘKI KTÓREJ ZNAJDZIESZ SWOJĄ 
HOLISTYCZNĄ DROGĘ DO ZDROWIA:

HARMONIĘ CIAŁA & UMYSŁU & EMOCJI & DUSZY

M O B I L N A  H O L I S T Y C Z N A
P O R A D N I A  Z D R O W I A

to pierwsza na świecie festiwalowa Holistyczna Poradnia Zdrowia
w której goście mogą odbyć, krótkie, 15 min. konsultacje z lekarzami w trakcie festiwalu!

Nie możesz dostać się do lekarza?
Przyjdź na festiwal, a Holistyczni Lekarze specjaliści udzielą ci wskazówek zdrowotnych!G R E E N  W O R L D  F E S T I V A L 


- To przestrzeń, na której spotykają się nowe  osiągnięcia
 MEDYCYNY KONWENCJONALNEJ 
Z NATURALNYMI TERAPIAMI WSPIERAJĄCYMI LECZENIE, w której edukujemy i pomagamy, 
a także integrujemy środowisko, któremu bliskie jest holistyczne podejście do zdrowia.
Świat, w którym wiedza spotyka się 
z doświadczeniem.

- Miejsce, w którym widzimy i czujemy holistycznie: od wstępnej diagnozy, po znalezienie swojego lekarza i indywidualnej, holistycznej drogi do zdrowia oraz w którym każdy znajdzie sposób na harmonię fizyczną, psychiczną, duchową 
i emocjonalną.


- STREFA CHILLOUT/UNIESIEŃ
- gongi, relaksacja, koncerty, ceremonialne kakao, mandale - wszystko dla harmonii ducha i ciała


Green World Festival to połączenie:
międzynarodowego Kongresu, 
 pierwszej na świecie Mobilnej Holistycznej Poradni Zdrowia, wspaniałych wystawców, I instrumentalnej strefy CHILLOUTponieważ 

WSZYSCY JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI!

STREFA CHILLOUT / UNIESIEŃ

- PONAD 40 INSTRUMENTÓW, gongi, relaksacja, koncerty, ceremonialne kakao, mandale - wszystko dla harmonii ducha i ciała
- koncerty relaksacyjne - Radosław Swit - sobota/niedziela - godz. 16
- diagnozy ajurwedyjskie - Anna Niewiarowska
- warsztaty oddechowe - Tomasz Sobociński - niedziela - godz. 12
- gimnastyka słowiańska - Jarosłowianka - niedziela - godz. 13

WOLNOMUZYKA - KONCERT - NIEDZIELA

WOLNOMUZYKA

Koncert Wolnomuzyki - muzyki filozoficznej, wykonanej w formie rap, której siłą jest czysta prawda. Odkrywa swoim przekazem ukryte pułapki iluzji, ostro motywując całą symfonią atomów do konkretnego działania oraz pokonywania wszelkich przeszkód, stających nam na naszej ścieżce przeznaczenia. Dzięki niej przypominamy sobie, że jesteśmy stworzeni do czegoś większego, a dzięki prawu synergii    w symbiozie, dokonując ciągłych zmian - możemy wszystko. Mino Trójbieg www.trojbieg.com

KONGRES I FESTIWAL MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ

Szukaj